När du står och hanterar beställningar som kommer in i Orderhanteraren är det inte säkert att det finns tid att hoppa mellan de olika apparna för att genomföra ett återköp. Istället kan du begära återköp direkt via Orderhanteraren och ta hand om dem i kassan i slutet av dagen.

För att begära återköp på en beställning i Orderhanteraren går du till "Historik"-fliken och öppnar upp en klarmarkerad order genom att klicka på den.

Därefter klickar du på knappen "Begär återköp" och bekräftar ditt val. Din begäran hamnar då i en kö i POS/Kassa-appen där du sedan får genomföra återköpet.

Gå till sidomenyn och öppna upp kategorin "Kvitton" och välj sedan fliken "Återköp" (där du i det här fallet bör ha en röd notering om att en begäran om återköp har kommit in).

Öppna beställningen och klicka på knappen "Återköp" längst ner till vänster i den ruta (kvittot) som dykt upp på skärmen.

Därefter begär systemet en pinkod som din verksamhet vid ett tidigare skede fått välja. Slå in den och klicka på "OK".

Nu har du begärt återköp från Orderhanteraren och även tagit hand om begäran genom att genomföra återköpet i kassa-appen.

Hittade du svaret?