För att ändra meny går du in på PubQ-portalen och klickar dig in på admin-appen. Öppna sidomenyn uppe till vänster i menyraden och välj alternativet "Menyer".

Där ser du alla dina skapa menyer i en lista. Du ser också vilken som är aktiv och visas i appen för stunden (i nedanstående exempel är Huvudmeny aktiverad).

Klicka på den meny som du vill aktivera. I det här läget ser du menyns huvud- och underkategorier. Uppe i högra hörnet klickar du på den gröna knappen "Aktivera meny".

Nu har du bytt meny i appen och ändringen slår igenom direkt.

OBS! Tänk på att alla underkategorier måste innehålla produkter för att du ska kunna aktivera menyn. Är det någon kategori som är tom så kommer inte ändringen att slå igenom. Ta då bort den underkategorin eller se till att fylla den med rätt produkter från produktregistret. Läs mer om hur du skapar en meny här.

Hittade du svaret?