Skapa upp bordsnota

Börja med att öppna POS/Kassa-appen från PubQ-portalen.
Via sidomenyn till vänster väljer du alternativet ”Notor”. På den här sidan skapar du dina bordsnotor och ser också vilka som finns öppna sedan tidigare. I bildexemplet nedan är bordsnotan ”1234” skapad sedan tidigare.

Klicka på ”Skapa +” uppe i högra hörnet, välj en valfri fyrsiffrig kod och klicka sedan på ”OK”. Den här koden kan du sedan dela med gästen som då får möjligheten att placera sina beställningar på bordsnota via appen i sin telefon.

Det finns ytterligare ett sätt för personalen att skapa upp en bordsnota på. Direkt via POS/Kassa-appen finns en genväg som möjliggör att skapa upp en nota när som helst under pågående beställning.

Det är ett bra alternativ om du till exempel har med dig surfplattan ut till ett bord för att ta emot en beställning. I det läget kan du när som helst skapa upp en bordsnota med aktuell beställning. 

Genom att klicka på de tre prickarna till höger (understruket med rött i bilden nedan) och sedan på ”Skapa nota” kan du öppna upp en ny bordsnota med den pågående beställningen. Därefter följer samma procedur som ovan, du fyller i en valfri fyrsiffrig kod och klickar på ”OK”. I det här fallet skulle alltså en ny bordsnota med tre olika pizzor skapas upp.

Du kan också välja att fylla i en bordsnota som är skapad sedan tidigare. Då känner systemet av att de här produkterna ska läggas till på en redan befintlig nota.

Ta betalt och stänga bordsnota

Det finns lite olika sätt att ta betalt på. Önskar gästerna att dela upp notan så går det bra. Då markerar du helt enkelt bara produkterna som gästen i fråga vill betala för.  Ska notan betalas av en och samma person kan du snabbmarkera allihop genom att klicka på ”Lägg till alla”. Om dina besökare beställt på bordsnota via appen i sina telefoner kan du dela upp betalningen efter användaren.

I vårt exempel nedan betalar en person för alltihop. Därför väljer jag alternativet ”Lägg till alla” som dyker upp när jag klickar på mer-knappen (de tre punkterna, se bild ovan). Samtliga produkter flyttas över till beställningslistan till höger. Det återstår bara att välja betalningssätt, ta betalt och stänga notan.

Att ta betalt för en bordsnota fungerar på samma sätt som en vanlig betalning i POS-kassan.

När notan är fullständigt betald stänger du den genom att klicka på ”Stäng” i högra hörnet (du kan bara stänga om samtliga produkter på notan är överstrukna) och väljer ”OK” i den ruta som dyker upp.

Du får en notering om att notan är stängd och du kommer tillbaka till sidan där du skapar upp och ser dina öppnade bordsnotor.

Hittade du svaret?